REAKCJA

Maszt teleskopowy (5,75m) z podstawą najazdową lub wkręcaną w grunt oraz flagą 1m x 3m